Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Ongelijkheid verminderen

 sdg100.jpg

In 2016 zal de gecumuleerde rijkdom van de rijkste 1% van de wereld groter zijn dan die van de overige 99%. Wereldwijd blijven ongelijkheden en extreme armoede bestaan, ook al neemt ze in het algemeen af. Vandaag leven nog steeds 700 miljoen mensen in extreme armoede, wat gelijk is aan net iets minder dan 10% van de wereldbevolking.

SDG 10 wil niet alleen de ongelijkheid tussen staten verminderen, maar ook de ongelijkheid in de staten zelf. Ondanks dat in de meeste opkomende landen de armoede in de voorbije decennia is gedaald, leven grote delen van de bevolking, zoals de boeren in China en Brazilië, nog steeds in armoede, terwijl een kleine groep een groot deel van de rijkdom bezit.

Ook rijke landen krijgen te maken met die ongelijkheid. In de voorbije 30 jaar nam het inkomen van de rijkste 10% 7 tot 10 keer meer toe dan dat van de armste 10% in de OESO-lidstaten. In de VS moet 17% van de bevolking rondkomen met minder dan 50% van het gemiddelde inkomen. In Frankrijk is dat 8%.

SDG 10 streeft er ook naar om tegen 2030 de sociale, economische en politieke integratie van iedereen te bevorderen, ongeacht hun leeftijd, geslacht, beperkingen, etniciteit, huidskleur, afkomst, geloofsovertuiging of economische status, en hun gelijke kansen te verzekeren.

 

Terug naar het overzicht.