Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Eerlijk werk en economische groei

sdg8.jpg

Vandaag werken wereldwijd 168 miljoen kinderen, 74 miljoen jongvolwassenen zijn werkloos en 60% van de arbeiders werkt zonder contract. De arbeidsmarkt moet veranderen om rechtvaardiger, gelijkwaardiger en veiliger te worden.

SDG 8 wil de afschaffing van dwangarbeid, de uitbanning van slavernij en mensenhandel, het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid waaronder het werven en inzetten van kindsoldaten, en het beëindigen van alle vormen van kinderarbeid tegen 2025. 

De economische productiviteit moet toenemen door middel van diversificatie, technologische vernieuwing en innovatie, zonder verdere milieuvervuiling. Daarom dringt SDG 8 erop aan dat de ontwikkelde landen het voorbeeld geven.

Tegen 2030 moeten we een volledige en productieve werkgelegenheid bereiken zodat alle vrouwen en alle mannen, ook jongeren en mensen met een handicap, kans hebben op degelijk werk en een gelijkwaardig loon krijgen voor gelijkwaardig werk.

 

Terug naar het overzicht.