Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Watervervuiling voorkomen

​Vervuilen doen wij allemaal

Via de industrie komen minerale oliën, chemische producten, fosfaten en nitraten in het water. De belangrijkste oorzaken van vervuiling in de landbouw zijn de drijfmest en de bestrijdingsmiddelen. Maar ook het water dat door een gezin wordt afgevoerd, bevat huishoudelijk afval, afkomstig van de consumptie (drink- ,spoel- en kookwater), van de wasgelegenheid, van de schoonmaak en van de Wc-spoeling. Dit afvalwater bevat stoffen van organische aard zoals fecaliën, urine, etensresten, was- en afwasmiddelen.

Water heeft een zelfreinigend vermogen dat zorgt voor de afbraak van een aantal stoffen. Wordt het water echter te zeer vervuild, dan wordt het zelfreinigend vermogen aangetast en de werking van het bestaand ecosysteem verstoord. 

Beschermingszones

Pidpa wint haar drinkwater uit de diepere grondwaterlagen. Voor het oppompen van dit grondwater beschikken we over 24 operationele winningen, verspreid over ons werkingsgebied. Grondwater is van nature beter beschermd tegen vervuiling dan oppervlaktewater. De verschillende grondlagen gedragen zich als een natuurlijke filter. Toch betekent dit niet dat het geen extra bescherming nodig heeft. Integendeel!

Waterwingebieden zijn uitermate kwetsbaar. Om ze te beschermen tegen mogelijke vervuiling, worden rond deze gebieden verschillende beschermingszones afgebakend. Binnen deze zones gelden strengere milieunormen dan elders. Deze zijn opgelegd door het Grondwaterdecreet, Vlarem en het Mestdecreet.