Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Produceren

Winnen van grondwater

Grondwater is voor de productie van drinkwater een uitstekende bron. Het grondwater wordt opgepompt uit watervoerende lagen in de ondergrond op een diepte die varieert van 30 tot 200 meter.

Beluchting

Een eerste stap in het zuiveringsproces is het beluchten van het opgepompte grondwater. Door het toevoegen van zuurstof  kunnen ongewenste gassen ontsnappen (CO2 en H2S).

Een deel van de toegevoegde zuurstof wordt gebruikt om het aanwezige opgeloste ijzer (Fe2+) te oxideren naar het driewaardige ijzer (Fe3+).

Decantatie

Het water wordt onderaan in de decantor aangevoerd. Kalk en hulpvlokvormers worden toegevoegd die de zuurtegraad van het water verhogen. Zo ontstaat ijzerhydroxide (roest). In de middelste kegel, de zogenaamde flocculatiezone, worden de ijzervlokken gevormd. Aan de buitenzijde van de decantor worden de vlokken en het water van elkaar gescheiden onder invloed van de zwaartekracht. De ijzervlokken zakken naar de bodem waar ze worden afgevoerd naar de slibverwerking.

Filtratie

De filters zijn gevuld met een laag kwartszand van ongeveer 1 meter dik, die functioneert als een natuurlijke zeef. Het zand bestaat uit korrels met een dikte tussen de 0,8 en 1,2 mm. Het water loopt van boven naar onder. De vaste stoffen die zich nog in het water bevinden, hechten zich aan de filterkorrels en blijven zo achter in het zand.

De zandlaag ligt op een betonnen vloer die voorzien is van filterdoppen met dunne spleetjes waarlangs het gefilterde water wegvloeit. Deze spleetjes voorkomen dat het zand mee wegspoelt. Wanneer het water de onderkant van de filters bereikt, is het kristalhelder.

Opslaan van drinkwater

Het gefilterde water komt in ondergrondse reservoirs terecht. Het waterniveau in deze reservoirs wordt bewaakt via automatische peilmetingen. Zodra het peil te laag is, wordt de waterproductie opgevoerd.