Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen Hidrodoe.pdf

De inhoud van deze website is eigendom van Pidpa o.v. en wordt beschermd door de wetten inzake de bescherming van auteursrechten. De inhoud mag alleen voor eigen gebruik en voor niet-commerciële doeleinden worden gedownload. Wijziging of verveelvoudiging van de inhoud is niet toegestaan. Op geen enkele andere manier mag de inhoud worden gekopieerd of gebruikt.

Pidpa doet haar uiterste best om de kwaliteit van de informatie op deze website te bewaken. Onjuistheden zijn echter steeds mogelijk. Pidpa is niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel, voortkomend uit de toegang of het niet verkrijgen van toegang tot deze website of van het gebruik van enige informatie die op deze website wordt verstrekt.

Deze website verwijst naar andere sites. Pidpa draagt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites en is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel, voortkomend uit de inhoud daarvan. De merken, namen en producten die voorkomen op deze website zijn beschermd.
Persoonsgegevens die via communicatie met deze website worden verstrekt, worden behandeld volgens het Privacybeleid van Pidpa o.v.

De afzender van elke communicatie naar deze website of anderszins naar de eigenaar van deze website is verantwoordelijk voor de inhoud en informatie, juistheid en correctheid ervan.

Op alle activiteiten zijn de Algemene Voorwaarden van Hidrodoe van toepassing. Deze juridische kennisgeving is geschreven naar Belgisch recht en werd het laatst gewijzigd op 1 maart 2018.