Hoe maakt men kraanwater?

Voor de productie van drinkwater maakt men gebruik van

  • grondwater
  • oppervlaktewater
  • zeewater

Het productieproces is sterk afhankelijk van de soort en kwaliteit van de gebruikte bron. Pidpa zuivert grondwater tot drinkwater. Dit geproduceerde drinkwater wordt verdeeld aan huis, 24 uur per dag en zonder verlies van kwaliteit.

Produceren

Stap 1: Winnen van grondwater

Grondwater is voor de productie van drinkwater een uitstekende bron. Het grondwater wordt opgepompt uit watervoerende lagen in de ondergrond op een diepte die varieert van 30 tot 200 meter.

Stap 2: Beluchting

De volgende stap in het zuiveringsproces is het beluchten van het opgepompte grondwater. Door het toevoegen van zuurstof  kunnen ongewenste gassen ontsnappen (CO2 en H2S).
Een deel van de toegevoegde zuurstof wordt gebruikt om het aanwezige opgeloste ijzer (Fe2+) te oxideren naar het driewaardige ijzer (Fe3+).

Stap 3: Decantatie of bezinking

Het water wordt onderaan in de decantor aangevoerd. Kalk en hulpvlokvormers worden toegevoegd die de zuurtegraad van het water verhogen. Zo ontstaat ijzerhydroxide (roest). In de middelste kegel, de zogenaamde flocculatiezone, worden de ijzervlokken gevormd. Aan de buitenzijde van de decantor worden de vlokken en het water van elkaar gescheiden onder invloed van de zwaartekracht. De ijzervlokken zakken naar de bodem waar ze worden afgevoerd naar de slibverwerking.

Stap 4: Filtratie door de zandfilter

De filters zijn gevuld met een laag kwartszand van ongeveer 1 meter dik, die functioneert als een natuurlijke zeef. Het zand bestaat uit korrels met een dikte tussen de 0,8 en 1,2 mm. Het water loopt van boven naar onder. De vaste stoffen die zich nog in het water bevinden, hechten zich aan de filterkorrels en blijven zo achter in het zand.
De zandlaag ligt op een betonnen vloer die voorzien is van filterdoppen met dunne spleetjes waarlangs het gefilterde water wegvloeit. Deze spleetjes voorkomen dat het zand mee wegspoelt. Wanneer het water de onderkant van de filters bereikt, is het kristalhelder.

Stap 5: De reinwaterkelders, waar we drinkwater opslaan

Het gefilterde water komt in ondergrondse reservoirs terecht. Het waterniveau in deze reservoirs (of reinwaterkelders) wordt bewaakt via automatische peilmetingen. Zodra het peil te laag is, wordt de waterproductie opgevoerd.

Verdelen

​Hogedrukpompen

De pompen sturen water onder hoge druk door de distributieleidingen. Ze bevoorraden zowel rechtstreeks de gebruikers als de watertorens. De sturing van de hogedrukpompen gebeurt op basis van de gemeten waterdruk in het leidingennet en/of door het waterpeil in watertorens.

Watertoren

Zorgen voor een voorraad in de buurt van de verbruiker en het opvangen van drukschommelingen en piekverbruiken: de watertoren is zowel een debiet- als een drukregelaar.
Een watertoren is niet meer dan een reservoir of kuip die op een steun rust. In principe heeft een watertoren twee leidingen. Via de aanvoerleiding wordt de kuip langs boven gevuld. Via een rooster in de bodem van de kuip wordt het water in de distributieleiding gebracht, waarna het verdeeld wordt naar de klanten. Dit gebeurt door de natuurlijke wet van de zwaartekracht, zonder de hulp van pompen of andere installaties - louter op basis van het hoogteverschil. Zo heeft de watertoren van Noorderwijk (Herentals) een hoogte van 30 meter.
De watertorens zijn uitgerust met een automatisch peilsysteem waarmee de hoeveelheid water in de kuip gemeten wordt. De meest recente methode is de ultrasone peilmeting. Een toestel dat boven de kuip hangt, stuurt - voor het menselijk oor onhoorbare - geluidspulsen uit die worden teruggekaatst door het wateroppervlak. Deze echo's worden door het toestel opgevangen en aan de hand van het tijdsverschil tussen het uitzenden en het ontvangen van de signalen wordt het waterpeil van de toren berekend.

Afvoer

​Het gebruikte water wordt opnieuw verzameld in de riolen die het afvoeren naar een zuiveringsstation. Na zuivering wordt het water opnieuw in de natuur gebracht. Regenwater wordt waar mogelijk afzonderlijk opgevangen en vervoerd.