Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Duurzaam produceren

​Duurzaam winnen van water

 • De hoeveelheid water uit een bepaalde put wordt bepaald aan de hand van de draagkracht van de watervoerende laag en de natuurlijke aanvulling van het waterreservoir.
 • Het waterpeil wordt gemeten via een peilputtennetwerk. Zo wordt nooit te veel water opgepompt.
 • De kwaliteit van het water wordt permanent bemonsterd. Zo merken we meteen of er in de ondergrond aanwezige vervuiling wordt aangezogen.
 • Waar mogelijk wordt plaatselijk water aangevuld door irrigatie.
 • Rondom onze putten staat duurzaam groenonderhoud centraal: pesticidenvrij werken is standaard.
 • Rond onze waterputten bestaan beschermingszones waar activiteiten streng gereglementeerd zijn.

Duurzaam zuiveren van water

 • Pidpa streeft naar een beperking van het verbruik aan chemicaliën (vb: biologisch ontijzering).
 • Pidpa zal kiezen voor waterbronnen die met eenvoudige technieken gezuiverd kunnen worden.
 • Het drinkwaterslib wordt zoveel mogelijk gerecycleerd.
 • Het spoelwater van de filters trachten we te recycleren door het te infiltreren in de ondergrond.
 • In Herentals werden 690 zonnepanelen geïnstalleerd om te voorzien in de eigen energiebehoeften.

Duurzaam leveren van water

Duurzame materialen zijn belangrijk, maar ook het verdelen van water met zo weinig mogelijk energie.

Duurzaam afvoeren van water

 • Pidpa werkt aan de uitbouw van het rioleringsstelsel. Oude rioleringen worden geoptimaliseerd.
 • Bij de aanleg van nieuwe rioleringen gaat onze voorkeur naar een gescheiden rioleringsstelsel.
 • Afvoer van hemelwater gebeurt bij voorkeur op een natuurvriendelijke manier (infiltratie).
 • Waar de aanleg van een riolering technisch en/of financieel moeilijk is, biedt Pidpa de mogelijkheid om het afvalwater plaatselijk te zuiveren.