Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Verdelen

​Hogedrukpompen

De pompen sturen water onder hoge druk door de distributieleidingen. Ze bevoorraden zowel rechtstreeks de gebruikers als de watertorens. De sturing van de hogedrukpompen gebeurt op basis van de gemeten waterdruk in het leidingennet en/of door het waterpeil in watertorens.

Watertoren

Zorgen voor een voorraad in de buurt van de verbruiker en het opvangen van drukschommelingen en piekverbruiken: de watertoren is zowel een debiet- als een drukregelaar.

Een watertoren is niet meer dan een reservoir of kuip die op een steun rust. In principe heeft een watertoren twee leidingen. Via de aanvoerleiding wordt de kuip langs boven gevuld. Via een rooster in de bodem van de kuip wordt het water in de distributieleiding gebracht, waarna het verdeeld wordt naar de klanten. Dit gebeurt door de natuurlijke wet van de zwaartekracht, zonder de hulp van pompen of andere installaties - louter op basis van het hoogteverschil. Zo heeft de watertoren van Noorderwijk (Herentals) een hoogte van 30 meter

De watertorens zijn uitgerust met een automatisch peilsysteem waarmee de hoeveelheid water in de kuip gemeten wordt. De meest recente methode is de ultrasone peilmeting. Een toestel dat boven de kuip hangt, stuurt - voor het menselijk oor onhoorbare - geluidspulsen uit die worden teruggekaatst door het wateroppervlak. Deze echo's worden door het toestel opgevangen en aan de hand van het tijdsverschil tussen het uitzenden en het ontvangen van de signalen wordt het waterpeil van de toren berekend.