Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Educatief materiaal secundair onderwijs

De experimenten in Hidrodoe vind je terug in vier zones.

Voor elke zone zijn voorbeeldvragen uitgewerkt met een verschillende moeilijkheidsgraad.
De diversiteit aan vragen laat toe een zoektocht samen te stellen die volledig op maat is van jouw leerlingen.

Tips van onze educatieve medewerkers

  • laat de leerlingen in groepjes van 2 à 3 personen werken
  • stel een zoektocht samen van 4 à 5 vragen
  • verdeel de vragen over de verschillende zones
  • geef elke groep andere vragen en behandel ze na het bezoek in de klas
  • breng een potlood mee om de zoektochten in te vullen (geen balpen)
  • boven elke vraag staat een pictogram van de zone waarin het antwoord te vinden is
  • een educatief medewerker is aanwezig om leerlingen te helpen
  • help ons het educatief aanbod te verbeteren, feedback is steeds welkom! 

De 4 educatieve zones:

In de watermaker ontdekken de leerlingen het productieproces van drinkwater. In de cinemazaal kan je dit proces verder uitdiepen a.d.h.v. een 4D-film 'Teruggespoeld', maar ook een film over waterproblematiek 'Running Dry' is een optie. Zorg ervoor dat de vragen van de zoektocht aansluiten bij de film die de leerlingen zien.

De wat-is-water-zone behandelt meerdere fysische en chemische eigenschappen van water. Aggregatietoestanden, atomen, polariteit, viscositeit en verbonden vaten zijn slechts enkele onderwerpen die aan bod komen.

De geschiedenisgrot dompelt de leerlingen onder in water doorheen de tijd. Van de oerknal tot in de ruimte is water een constante.

De landschapszone toont de alomtegenwoordigheid van water in onze omgeving. Fauna, flora, ecologie, cultuur, wetenschap en economie komen aan bod. Extra aandacht wordt besteed aan duurzaam (drink)watergebruik en waterproblematiek.

  
secundaironderwijs_zoektocht_landschap_vragen
secundaironderwijs_zoektocht_landschap_antwoorden
secundaironderwijs_zoektocht_geschiedenisgrot_antwoorden
secundaironderwijs_zoektocht_watermaker_vragen
secundaironderwijs_zoektocht_watermaker_antwoorden
secundaironderwijs_zoektocht_wat_is_water_vragen
secundaironderwijs_zoektocht_wat_is_water_antwoorden
secundaironderwijs_zoektocht_geschiedenisgrot_vragen
© Hidrodoe
Hidrodoe is een initiatief van Pidpa